Inovatyvi ekonomika…palankiai ekonominei ekosistemai [fr]

Teigiamas įvaizdis

2014 m. atliktoje kasmetinėje TNS Sofres-AFII nuomonių apklausoje 75 % apklaustųjų užsienio įmonių vadovų Prancūzijos mokslinių tyrimų ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) įvardija kaip vieną iš šalies patrauklumo faktorių.

JPEG

Dinamiškas MTEP akademinis bendradarbiavimas

Galimybė bendradarbiauti su mokslinių tyrimų akademinėmis komandomis (76 %) yra ypač vertinama užsienio verslininkų (TNS Sofres-AFII, 2014).

Nacionalinė aplinka palanki naujovėms

Rinkų artumas ir kitos įmonių veiklos (77 %), kaip Prancūzijos polių konkurencingumas (70 %), MTEP personalo kokybė (75 %), valstybės paramos lygis MTEP(65 %) kuria idealią aplinką vystyti savo įmonę (TNS Sofres-AFII, 2014).

Geras MTEP darbuotojų atstovavimas

Su 1000 darbuotojų tenkančiais 9,2 mokslininkais 2011 m. Prancūzija buvo tarp lyderiaujančių šalių pasaulyje.

Aukšto lygio mokslininkai

12 iš 55 Fields medalių (matematikos Nobelio premijos atitikmuo) buvo paskirti prancūzams. Mokslo ir technologijų srityje turėdama 55 % aukštąjį mokslą baigusių darbuotojų, Prancūzija žymiai lenkia Europos Sąjungos vidurkį (47 %).

Inovacijoms palankūs mokesčiai

Turėdama mokslinių tyrimų mokesčio kreditą (CIR) ir jaunų inovatyvių įmonių statutą (JEI), Prancūzija MTEP srityje turi vieną iš palankiausių mokesčių sistemų Europoje.

Didėjantys užsienio investuotojų projektai

MTEP, inžinerijos ir dizaino užsienio investuotojų projektų skaičius sparčiai didėja : 77 investiciniai sprendimai 2013 m., o 2012 m. jų buvo 55 (AFII, metinė ataskaita 2013 – Užsienio investuotojai darbo vietų kūrėjai Prancūzijoje, 2014).

Prancūziški konkurencingumo poliai : ekonomikos ramsčiai

Konkurencingumo poliai, kurių yra 71, užsienio investuotojams yra tarsi traukiančios ekosistemos. 2012 m. daugiau nei 606 užsienio kontroliuojamų įmonių buvo šių polių narėmis (DGE).

Inovacijų programų stiprinimas

Tarp pagrindinių Prancūzijos konkurencingumą bei patrauklumą siekiančių sustiprinti bei inovatyvių galimybių ieškoti reformų galima išskirti Nacionalinį konkurencingumo ir darbo paktą, Vyriausybės veiksmų planą skaitmeninimui, ateities investicijų programas (PIA 1 et 2), pasaulinį inovacijų konkursą bei 34 pramonės projektus.

Didelis susikoncentravimas ties French Tech

French Tech yra didžiulė Prancūzijos dinamiškiausių teritorinių ekosistemų kolektyvinė iniciatyva, skatinanti pradedančiųjų bei skaitmeninių įmonių augimą.
200 milijonų eurų yra skirta privačioms iniciatyvoms, kurios skaitmeninėms įmonėms padeda kuo greičiau tapti tarptautinėmis lyderėmis. 15 milijonų eurų yra numatyta FabLabs paramai bei naujų talentų pritraukimui, verslininkams ir užsienio investuotojams.

Daugiau informacijos :

PDF - 280.9 ko
Une économie innovante
(PDF - 280.9 ko)

Paskutiniai pakeitimai: 20/01/2016

Puslapio viršus