Gynybos misija [fr]

Telefonas: (370 5) 219 96 50
Faksas: (370 5) 219 96 53

Pulkininkas Stéphane Loechleiter
- Gynybos atašė

Majorė Dominique Veit
- Gynybos atašė asistentė


Gynybos misijos pristatymas

Vadovaujant ambasadoriui, gynybos atašė atstovauja Prancūzijos gynybos ministerijos vadovybei Lietuvos Respublikoje. Jis dirba visų gynybos ministerijos atstovų labui ir yra pavaldus Tarptautinių ryšių ir strategijos generaliniam direktoriui (TRSGD).

Gynybos atašė pareigos

Gynybos atašė misija apima tris plačias su gynyba susijusias sritis – informacijos keitimasis gynybos politikos klausimais, karinis bendradarbiavimas ir santykiai ginkluotės srityje.
Šiai misijai priskiriamos įvairios funkcijos, iš kurių pagrindinės yra:

 • ambasadoriaus patarėjas gynybos klausimais;
 • Prancūzijos gynybos ministerijos patarėjas gynybos klausimais, susijusiais su atitinkama akreaditacijos šalimi;
 • įvairiais aspektais pagyvinti dvišalius gynybos santykius;
 • išaiškinti ir skatinti Prancūzijos gynybos politiką;
 • skatinti Prancūzijos ginkluotės pramonę ir prisidėti prie eksporto paramos ir kontrolės vykdymo.

Dvišaliai kariniai santykiai

Pagal 2013 m. pasirašytą tarpvyriausybinį gynybos susitarimą, bendradarbiavimas apima :

 • Prancūzijos teikiamą paramą Lietuvai kolektyvinio saugumo srityje: :
  • NATO oro policijos misija : NATO oro policijos misija: Prancūzija vykdė keturis kartus Baltijos šalių oro erdvės apsaugą iš Lietuvos (2007, 2010, 2011, 2013 m.) ir vieną kartą iš Lenkijos (2014 m.), kai jos lėktuvai buvo dislokuoti Malborke.
  • Karinės jūrų operacijos : kasmet vienas ar keli Prancūzijos minų medžiotojai dalyvauja išminavimo operacijoje « Open Spirit » Baltijos šalių teritoriniuose vandenyse. Taip pat reguliariai dalyvauja įvairiose NATO pratybose Baltijos jūroje.
 • Lietuvos krašto apsaugos ministerijos paramą ir sąveikumą tarptautinėse operacijose, Pavyzdžiui, Afrikoje dislokuotas taktinis transporto lėktuvas C-27 Spartan dalyvavo Prancūzijos vykdomoje operacijoje Sangaris Pietų Afrikos Respublikoje 2014 m.
 • Kariškių mokymų skatinimą : Saint-Cyr-Coëtquidan kadetų ir Lietuvos karo akademijos kariūnų mainai bei prancūzų kalbos mokymai Lietuvos krašto apsaugos ministerijoje, karinėse pajėgose ir karo akademijoje nuo 2012 metų.
 • Strateginį politinį karinį dialogą palaikomas rengiant aukštų valdžios atstovų vizitus, pavyzdžiui, 2014 m. kovo 21 d. gynybos ministro vizitas, gynybos štabų viršininkų susitikimus bei kasmetinius Prancūzijos ir Baltijos šalių seminarus saugumo ir gynybos klausimais.
 • Tvirtų santykių vystymą gynybos pramonės srityje - 2013 m. spalio 25 d. Krašto apsaugos ministerija įsigijo tris naujus sraigtasparnius, delegacijų apsilankymas Eurosatory, Euronaval ir Le Bourget parodose, dalyvaujant krašto apsaugos ministerijai 2014 m. kovo mėnesį surengtas pirmasis Prancūzijos ir Baltijos šalių forumas gynybos pramonės klausimais.
 • Lietuvos teikiamą paramą Prancūzijai pagal 2015 m. lapkričio 17 d. priimtą sprendimą, remiantis Europos Sąjungos Lisabonos sutarties 42.7 straipsniu dėl ginkluotos agresijos šalies teritorijoje.

Daugiašaliai kariniai santykiai

Bendradarbiavimas taip pat plėtojamas skiriant aukštą karininką į Vilniuje įsikūrusio NATO energetinio saugumo kompetencijos centro direktoriaus pavaduotojo pareigas.

Daugiau informacijos Gynybos ministerijos internetiniame puslapyje, spauskite čia

Paskutiniai pakeitimai: 11/09/2019

Puslapio viršus