Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje lankėsi Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje [fr]

Pirmadienį, vasario 6 d., Lietuvos karo akademijos viršininkas pulkininkas Gintaras Bagdonas priėmė Prancūzijos ambasadorę Lietuvoje Maryse Berniau, kurią lydėjo ambasados karinės misijos atstovai. Pulkininkas G. Bagdonas pristatė Akademijos veiklą, galimybę užsienio studentams stažuotis šioje mokslo institucijoje bei išreiškė norą toliau plėsti bendradarbiavimą su Prancūzijos aukštosiomis karinėmis mokyklomis. Lietuvos karo akademija yra pagrindinis Lietuvos karininkų rengimo centras.

Ambasadorė sveikina Akademijos kariūnus - JPEG

Šis susitikimas leido partneriams pasidžiaugti gražiu, turtingu dvišaliu bendradarbiavimu, konkrečių projektų įgyvendinimu. Draukiškoje atmosferoje buvo aptarta šiuo metu vystoma bendradarbiavimo veikla. Trys Prancūzijos Saint-Cyro karo akademijos kadetai, dalyvaujantys lingvistinių mainų programoje, bei būrys Lietuvos kariūnų pasidalino patirtimi Akademijoje.
Buvo aptartos ir naujos bendradarbiavimo perspektyvos, ypatingai Tarpvyriausybinė karinio bendradarbiavimo sutartis, kuri turėtų būti netrukus pasirašyta.
Pulkininkas G. Bagdonas įteikė Prancūzijos ambasadorei atsiminimo dovanėlę. Ambasadorė M. Berniau pasirašė Akademijos svečių knygoje.

Ambasadorė pasirašo svečių knygoje - JPEG

Grupės nuotrauka - JPEG

Paskutiniai pakeitimai: 15/02/2012

Puslapio viršus