Garbės Legiono ordino Didžiojo Kryžiaus įteikimas prof. Vytautui Landsbergiui (2016 m. lapkričio 18 d.) [fr]

Ambasadorius Philippe Jeantaud profesoriui Vytautui Landsbergiui įteikė Garbės Legiono ordino Didįjį Kryžių ir pasakė šią kalbą :

JPEG

Gerbiamas Profesoriau,
Gerbiamas Ministre pirmininke,
Gerbiami Seimo nariai,
Ponios ir Ponai ambasadoriai,
Ponios ir Ponai.

Štai mes ir susirinkome. Šį vakarą mes esame autoriai, liudytojai ir laiduotojai didingo reginio - Prancūziją ir Lietuvą siejančios brolystės, ištikimybės ir giminystės.

Iš tiesų, gerbiamas Profesoriau, Respublikos Prezidentas nusprendė suteikti Jums iš visų aukščiausią Prancūzijos apdovanojimą – nacionalinio Garbės Legiono ordino Didįjį Kryžių.

Šis aukščiausias įvertinimas, šis išrinkimas, šis pasirinkimas skelbia ir pripažįsta Jūsų iškilius, istorinius bei išskirtinius nuopelnus atgaunant Lietuvos laisvę, Lietuvos, kuri Jūsų dėka ir drauge su Jumis buvo sugrąžinta Europai, iš kurios ji buvo taip ilgai, taip neteisingai ir taip neteisėtai atimta.

Prancūzija Jumyse pagerbia strategą, drąsų, smurto nenaudojantį, kovotoją už laisvę, kuri yra neįkainojama, nes joje auga žmogaus asmens orumas, sąžiningumas ir jo tikroji tapatybė.

1990 m. kovo 11 d. paskelbęs nepriklausomybę, 1991 m. sausį statydamas į pavojų savo gyvybę tą laisvę gindamas, ir kaip pirmasis atgimusios Lietuvos valstybės vadovas sulaukęs jos tarptautinio pripažinimo, Jūs kūrėte istoriją, puikiai žinodamas, kokią istoriją kuriate.

Einant šiuo laisvės keliu, Prancūzija buvo Jūsų draugė.

Jūs galbūt taip pat išpildėte savo „aušros pažadą“, tą, kurį Kauno ir Kačerginės vaikui galėjo perduoti jo seneliai Jablonskis ir Landsbergis, aistringai įsitraukę į lietuvių atgimimą Aušros ir Varpo laikais.

Čia ir dabar, gerbiamas Profesoriau, Prancūzija priima Jus į gretą pačių pirmųjų saviškių, tai reiškia į šeimą, kuri neturi nei pasų, nei sienų ir kuriai teikia gyvybę, kurią traukia ir vienija visuotinis, kitiems persiduodantis ir neišdildomas laisvės siekis.
Štai kodėl aš galiu ir turiu kreiptis į Jus vardu bei pavarde ir tarti Jums :

Vytautai Landsbergi, Prancūzijos Respublikos Prezidento vardu mes Jums suteikiame Garbės Legiono ordino Didįjį Kryžių,

Tegyvuoja Lietuva, tegyvuoja Respublika ir tegyvuoja Prancūzija.

JPEG

Paskutiniai pakeitimai: 08/10/2019

Puslapio viršus