G7 viršūnių susitikimas Bjarice (2019 08 24–26) [fr]

G7 valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimas vyks Bjarice 2019 m. rugpjūčio 24–26 d. Šis susitikimas yra pačiame Prancūzijos pirmininkavimo G7 įkarštyje, kurio metu daug dėmesio skiriama kovai su nelygybe.

G7 grupė neformaliai vienija Prancūziją, JAV, Jungtinę Karalystę, Vokietiją, Japoniją, Italiją, Kanadą bei Europos Sąjungą. Tai - didieji ekonominiai centrai, kurie atstovauja 50% pasaulio ekonomikos, atstovauja tas pačias laisvės ir demokratijos vertybes, o taip pat kolektyvinį siekį spręsti didžiąsias pasaulio problemas.

Atnaujintu formatu, Bjarico Viršūnių susitikimas suburia šalis partneres, tarp jų Afrikos šalis, bei pilietinės visuomenės veikėjus, bendriems atsakymams kovoje su nelygybe rasti.

Kova su nelygybe yra Prancūzijos pirmininkavimo G7 prioritetas

Kova su nelygybe yra esminis teisingumo klausimas. Tai, taip pat, yra būtinybė, kurią reikia išspręsti, norint atgauti piliečių pasitikėjimą tarptautine valdymo sistema.

Siekdama kovoti su nelygybe, G7 pirmininkaujanti Prancūzija nusistato penkis prioritetus:

  • kova su likimo nulemta nelygybe, ypač skatinant moterų ir vyrų lygybę, galimybes mokytis bei gauti kokybiškas sveikatos paslaugas;
  • geografijos nulemtos nelygybės sumažinimas, saugant mūsų planetą, pasitelkiant finansines priemones klimato kaitai mažinti ir teisingam ekologiniam perėjimui, orientuotam į biologinės įvairovės ir vandenynų išsaugojimą, skatinti;
  • taikos užtikrinimui reikalingi veiksmai, nukreipti prieš grėsmes saugumui ir terorizmą, destabilizuojantį mūsų visuomenės pagrindus;
  • etinis ir į žmogų orientuotas skaitmeninių technologijų ir dirbtinio intelekto, teikiamų galimybių išnaudojimas;
  • teisingesnės partnerystės su Afrika atnaujinimas.

G7 prioritetai

G7 atnaujintu formatu

Kaip savo pranešime Jungtinių Tautų Generalinėje asamblėjoje 2018 m. rugsėjo 25 d. priminė Prancūzijos Respublikos prezidentas E. Macronas, „laikai, kuomet vien turtingos šalys galėjo apibrėžti pasaulio pusiausvyrą, jau seniai baigėsi“.

Prancūzijos pirmininkavimo G7 laikotarpiu, atsirado galimybė, 2019-aisiais, pakeisti grupės susitikimų formatą. Dėl šios priežasties, keletas Prancūzijos ministrų surengė darbo susitikimus su savo kolegomis iš G7 ir pakvietė prisijungti drauge dirbti šalis partneres, tokias kaip Egiptas, Malis ar Meksika.

Prancūzijos Respublikos vadovas į G7 Viršūnių susitikimą Biarice pakvietė:

  • 4 šalis partneres, kurios yra įsipareigojusios ginti ir skatinti demokratines laisves: Pietų Afriką, Australiją, Čilę ir Indiją, turinčias didelę įtaką regione;
  • 6 Afrikos šalis partneres, užmegzti lygiavertę partnerystę su šiuo ateities žemynu: Pietų Afriką, Egiptą, Burkina Faso, Senegalą, Ruandą ir Afrikos Sąjungos Komisijos pirmininką Moussa Faki;
  • Pilietinės visuomenės veikėjus, įsitraukusius Prancūzijos pirmininkavimo G7 metu.

G7 atnaujintu formatu

G7 ekologiškai atsakingas ir lyčių lygybę palaikantis

Laikydamasi esminių tikslų, G7 pirmininkaujanti Prancūzija išreiškė pageidavimą, kad Biarico Viršūnių susitikimas ir prieš tai buvę ministrų susitikimai atspindėtų dvigubą įsipareigojimą kovoti su moterų ir vyrų nelygybe ir tausoti aplinką.
Šis siekis yra paremtas:

G7 aplinką tausojantis ir lyčių lygybę palaikantis

Paskutiniai pakeitimai: 11/08/2020

Puslapio viršus