Frankofonijos dienų proga apsilankyta Plungėje ir Kretingoje [fr]

Kiekvienais metais frankofonijos mėnuo suteikia progą nuvykti į dar nelankytus šalies miestus. Šiemet pasirenkant vizito trajektoriją ypatingas dėmesys buvo skirtas Žemaitijai.

Vasario 27 d. apsilankiusi šio rajono pakraštyje esančiuose Šiauliuose, kad kartu su prancūzų kalbos atašė ir jo padėjėja sudalyvautų ten surengtoje prancūzų kalbos ir kultūros savaitėje, šį mėnesį ambasadorė aplankė rajono kaimyninius miestus – Plungę ir Kretingą.

Delegaciją gražiojoje Plungės savivaldybės viešojoje bibliotekoje, įsikūrusioje restauruotoje grafų Zubovų laikrodinėje-oranžerijoje, sutiko miesto savivaldybės atstovai, už investicijas, švietimą ir kultūrą atsakingieji vadovai.

Po dainų, šokių ir poezijos prancūzų kalba programos, kurią atliko Plungės mokyklų mokiniai, buvo pateiktas miesto pramonės, turizmo ir kultūros veiklų pristatymas, padėjęs įžvelgti galimas bendradarbiavimo kryptis.

JPEG

Gyvybingoji bibliotekos vadovė, aprodžiusi laikrodinę-oranžeriją, fondą bei parodų sales, o paskui ir Oginskių rūmų parką, perteikė didžią šios vietovės svarbą paveldui ir kultūrai. Miesto architektūriniai užmojai (restauruoti iki 2015 m. pabaigos pagal originalius planus rūmus ir parką) o taip pat ir turistiniai (parke numatyta pastatyti viešbutį, aplink miesto ežero pakrantę ketinama nutiesti taką pasivažinėjimams dviračiu), rodo Plungės miesto atvirumą, kuriam sunku atsispirti.
Europos paveldą studijuojantis prancūzų studentas iš Reno (Rennes) Universiteto, pakviestas kaip Europos savanoris į Plungę aštuonių mėnesių stažuotei, taip pat prisidės savo indėliu.

Kretingos savivaldybės darbuotojai šiltai sutiko ambasadorę savivaldybės patalpose. Mero pavaduotojas ir už kultūrą, švietimą, plėtrą, investicijas bei turizmą atsakingi vadovai pateikė labai išsamų miesto išteklių ir projektų šiose srityse pristatymą. Mokytojai, tarp jų ir vietos Lietuvos-Prancūzijos asociacijos pirmininkė, suteikė žodį vienam gimnazistui, pristačiusiam savo gimnaziją ir išsakiusiam troškimą, kad vyktų daugiau mainų su prancūzų mokiniais.

JPEG

Apsilankius dvejose svarbiose mokyklinėse įstaigose buvo matyti, jog miestas deda neeilines pastangas prancūzų kalbos mokymo srityje; visų pirma - Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje, kurios prancūzakalbė direktorė bei mokytojų komanda remia penkiasdešimtį prancūzų kalbos besimokančių mokinių; taip pat Pranciškonų gimnazijoje, besipuikuojančioje beveik šimtu mokinių, pasirinkusių prancūzų kalbą antrąja užsienio kalba. Šios ilgametės mokymo įstaigos išugdė ir toliau ugdo daugelį Lietuvos visuomenės kultūros asmenybių.

JPEG

Vizitą Kretingoje vainikavo apsilankymas grafo Tiškevičiaus dvaro žiemos sodo didžiajame šiltnamyje, kuris praėjusiais metais buvo pilnai restauruotas. Jis yra prisišliejęs prie nedidelio muziejaus, kuriame galima pamatyti dvi išskirtines – numizmatinę ir archeologinę – kolekcijas, liudijančias apie turtingą istorinį bei kultūrinį šio gyvybingo miesto, palaikančio privilegijuotus ryšius su Prancūzijos Pėrigė (Périgueux) miestu, paveldą.

Paskutiniai pakeitimai: 07/08/2014

Puslapio viršus