Frankofonijos dienų atidarymas Kaune [fr]

Šiais metais visą kovo mėnesį Kauno technologijos universiteto Prancūzų kultūros centras siūlo turtingą konferencijų ir diskusijų programą. Pagal jau ne vienerius metus gyvuojančią tradiciją, vakaro atidaryme suteikiamas žodis prancūzakalbiui ambasadoriui.

JPEG

Renginyje sutikęs dalyvauti Graikijos ambasadorius Lietuvoje p. Michail Efstratios Daratzikis skaitė paskaitą ,,Frankofonija- sielos ir proto erdvė’’ bei detaliai papasakojo apie Frankofonijos institucijų etapų susiformavimą. Jis taip pat šmaikščiai bei nuodugniai papasakojo apie Frankofonijos susietus glaudžius ryšius tarp Graikijos ir Prancūzijos. Ambasadorius priminė, jog Graikija yra pilnateisė Tarptautinės Frankofonijos Organizacijos narė bei penktoji pagal svarbą kontributorė.

JPEG

Keli muzikiniai intarpai suteikė progą paklausyti jaunojo Kauno frankofono klarnetisto Stasio Makštučio interpretuojamų Poulenc ir Bizet, taip pat Jėzuitų gimnazijos ir Dobkevičiaus vidurinės mokyklos mokinių skaitomo Victor Hugo bei iš prancūziško repertuaro atliekamų klasikinių dainų.

Šis vakaras Prancūzijos ambasadorei Lietuvoje Maryse Berniau taip pat buvo proga prieš baigiant kadenciją atsisveikinti su prancūzakalbiais bičiulais bei šios šalies gerbėjais Kaune.

JPEG

Savo kalboje ambasadorė išreiškė ypatingą padėką Prancūzų kultūros centro direktorei Birutei Strakšienei už jos nenuilstamą veiklą Frankofonijoje bei profesoriui Laiškoniui už rūpinimąsi Kauno ir Grenoblio partneryste. Ambasadorė taip pat pabrėžė Kauno technologijos universiteto indėlį į Frankofonijos plėtrą dėka jo rektoriaus bei humanitarinių mokslų fakulteto dekanės nuolatinės paramos. Pasinaudodama proga, ambasadorė pranešė apie netrukus atidaromą Prancūzijos garbės konsulatą Kaune, kurio konsulu bus paskirtas renginyje dalyvavęs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius daktaras Remigijus Žaliūnas.

Vakaras baigėsi šiltu priėmimu, kuriame skambėjo visame pasaulyje žinomos prancūziškos dainos.

Paskutiniai pakeitimai: 11/10/2019

Puslapio viršus