Ekonomikos skyrius

Telefonas: (+370 5) 219 96 41

Luc Boyer
- Ekonomikos skyriaus vadovas

Aurelija Smaliukienė
- Ekonomikos skyriaus vadovo pavaduotoja


Ambasados Ekonomikos skyrius atstovauja Prancūzijos Ekonomikos ir finansų ministerijos Iždo direkcijai.

Ekonomikos skyriaus veiklos sritys :

  • Prancūzijos administracijai ir įmonėms pateikia analizę apie ekonominę ir finansinę Lietuvos situaciją bei galimybes įsiskverbti į Lietuvos rinką. Dalyvauja įgyvendindant Prancūzijos ir Lietuvos finansinį bendrdarbiavimą.
  • Palaiko Prancūzijos prekybos įmonių eksportuotojų pastangas ir Lietuvoje įsikūrusių įmonių pastangas. Dalyvauja plečiant Prancūzijos investicijas Lietuvoje. Informuoja Lietuvos pramonininkus ir administraciją apie Prancūzijos pasiūlymus ir, bendradarbiaudamas su Prancūzijos tarptautinių investicijų agentūra (AFII), reklamuoja Prancūziją kaip tiesioginių užsienio investicių vietą.
  • Prisideda renkant ir analizuojant informaciją apie Prancūzijos ir Europos Sąjungos daugiašalius pasiūlymus. Ekonomikos departamentas Lietuvoje tai pat atstovauja Prancūzijos pozicijai finansiniais ir komerciniais klausimais bendrijos, regiono ar daugiašalio bendradarbiavimo kontekste.

Paskutiniai pakeitimai: 24/09/2018

Puslapio viršus