Ekonomikos skyrius

Telefonas: (+370 5) 219 96 41

Ambasados Ekonomikos skyrius atstovauja Prancūzijos Ekonomikos ir finansų ministerijos Iždo direkcijai. Ambasadorei pavaldaus Ekonomikos skyriaus veiklos sritys :

  • Prancūzijos administracijai ir įmonėms teikia ekonominės ir finansinės Lietuvos situacijos analizę bei galimybes ateiti į Lietuvos rinką. Dalyvauja įgyvendindant Prancūzijos ir Lietuvos finansinį bendradarbiavimą.
  • Seka infrastruktūros aktualijas: ypač energetikos ir transporto srityse, problematiką žemės ūkio ir aplinkosaugos srityse.
  • Remia Prancūzijos investicijas Lietuvoje ir seka svarbią informaciją apie svarbius visuomeninius projektus Lietuvoje, siekiant ginti Prancūzijos kompanijų intelektinę nuosavybę bei atstovauti prekybinius interesus.
  • Atstovauja Prancūzijos pozicijas finansiniais ir prekybos klausimais bendrijos, regiono ar daugiašalio bendradarbiavimo kontekste.

Paskutiniai pakeitimai: 30/09/2019

Puslapio viršus