Diplomatinė kanceliarija [fr]

Telefonas: (370 5) 219 96 00
Faksas: (370 5) 219 96 13

Claire Lignières-Counathe
- Ambasadorė

Carine Andres
- Ambasadoriaus sekretorė

Fabrice Maïolino
- Pirmasis patarėjas

Jean-Marc Geoffroy
- Informatikas

Rūta Kisielytė
- Vertėja

Jolanta Navickienė
- Sekretorė

Emeline Quintin
- Praktikantė

Paskutiniai pakeitimai: 26/09/2018

Puslapio viršus