Deportuotųjų konvojaus nr. 73 šeimų ir draugų atminimo kelionė

Antradienis, 2012 m. gegužės 8 d.

„Deportuotųjų nr. 73 konvojaus Šeimų ir Draugų” asociacijos nariai, kartu su asociacijos prezidente Louise Cohen, gegužės 8 d. atvyko į Lietuvą pagerbti 878 Prancūzijos žydų, kurie 1944 m. gegužės 15 buvo deportuoti iš Prancūzijoje esančio Darcy miesto, atminimą. Daugiau kaip 600 iš jų mirė Lietuvoje ir tik 23 liko gyvi bei sugrįžo į Prancūziją.

Kauno IX fortas (R. Baltusevičiaus nutrauka). - JPEG

Pagerbus deportuotųjų atminimą prie tam skirtos Kauno IX-to forto memorialinės lentos, šis 10-asis asociacijos vizitas buvo puiki proga inauguruoti interaktyvų terminalą penktojoje, vadinamoje Prancūzijos žydų kameroje. Interaktyviame stende prancūzų, lietuvių ir anglų kalbomis pateikiamos jaunuolių biografijos, 66 iš jų buvos sulaukę vos 12-19 metų. Kauno miesto Rasos gimnazijos moksleiviai, kurie prie memorialinės lentos masinių žudynių lauke atliko meninę kompoziciją prancūzų kalba „Sugrįžę priminti“, Prancūzų žydų kameroje paskaitė keletą jaunuolių biografijų.

Kauno Rasos gimnazijos moksleiviai (R. Baltusevičiaus nutrauka). - JPEG

Prancūzijos ambasadorė, kuri dalyvavo Kaune vykusiame atminimo renginyje, priėmė delegacijos narius savo rezidencijoje Vilniuje. Prancūzijos ambasada Lietuvoje palaikė ir lydėjo asociaciją aukų atminimui skirtos kelionės, kuri toliau driekėsi į Estiją, metu.

JPEG

Priėmimas Prancūzijos rezidencijoje. - JPEG

1995 metais įkurta „Deportuotųjų konvojaus nr. 73 Šeimų ir Draugų” asociacija buria apie 400 šeimų. Ši asociacija kiekvienų metų gegužės 15 d. Dancy ir Bobigny miestuose su pagarba pažymi1944 m. konvojaus deportavimą. Asociacija taip pat organizuoja atminimo keliones į tas vietas, kuriose užgeso 73 konvojaus deportuotojų gyvybės. Deportuotojų šeimos turi ne vieną aukų atminimui pagerbti skirtą vietą. Tai Lietuvos Kauno IX forte bei Pravėniškių miške esančios memorialinės lentos, atminimo lentelė ant Talino „Paterei” kalėjimo sienos bei stela Paryžiaus Pere-Lachaise kapinėse.

Paskutiniai pakeitimai: 29/07/2014

Puslapio viršus