Bernard Kouchner pareiškimas. Potvyniai Centrinėje ir Rytų Europoje.

Aš sužinojau ir buvau labai sujaudintas dėl didžiulių potvynių, kuriuos šiuo metu patyrė Vokietija, Lietuva, Lenkija ir Čekijos Respublika ir kurie nusinešė daugybę aukų.

Prancūzija reiškia kuo nuoširdžiausią užuojautą šių šalių šeimoms bei jų artimiesiems.

Remdamasi Europos solidarumo principais, Prancūzija išnagrinės stichijos paliestų šalių valdžios pagalbos prašymus.

Paskutiniai pakeitimai: 30/07/2014

Puslapio viršus