Baltic 2011 – techninė parama [fr]

Techninės paramos skyriaus dislokavimas vyksta trimis etapais. Pirmasis etapas prasidėjo kariams atvykus balandžio pradžioje paruošti dalį aviacijos bazės teritorijos pagal Prancūzijos kariuomenės keliamus reikalavimus. Antrajame etape, « pasirengimo grandis » pradeda savo darbą atvykus antrajam konvojui su personalu ir technine įranga. Ji padeda šio karinio junginio įvairiems skyriams, tarp kurių yra ir techninės paramos skyrius, pasiruošti darbui.

DETIA ir CSR : aprūpinimas

Įsikūrę tame pačiame biure, DETIA (karinių pajėgų transportavimo oru skyrius) ir CSR (paramos ir aprūpinimo skyrius) užtikrina visą karinio būrio aprūpinimą.

CSR yra atsakingas už didžiąją dalį įvairių darbų, susijusių su viso karinio būrio techninės įrangos priežiūra (išsiuntimai, priėmimai, kaupimas), bendradabiauja su Châteaudun 00.614 aviacijos bazės CGMTAA centru (karinių oro pajėgų techninės įrangos valdymo centras) ir Bordeaux-Mérignac 106 aviacijos bazės CPSS centru (Paramos teikimo ir sintezės centras). CSR yra atsakingas už įrangos, kuri yra pakeičiama nauja, išsiuntimą į Prancūzija.

Du CSR specialistai, tarnaujantys l’ESRT 2C.115 d’Orange, turi savo kabinetą bei įrangos saugojimui skirtą patalpą.

Photo : adjudant (ADJ) Olivier Ravenel du SIRPA-AIR - Nuotraukos : puskarininkis Olivier Ravenel iš SIRPA-AIR - JPEG

Tame pačiame kabinete, DETIA, dar vadinama EAM (kariniai skrydžiai), organizuoja kariniams vienetams transporto lėktuvais siunčiamų siuntinių gabenimą ir iškrovimą bei yra atsakingas ypač už administracinę aprūpininmo kai kuriais pavojingais produktais sritį.

Šis Orléans 123-osios aviacijos bazės karinis būrys vykdantis Baltic 2011 operaciją turi tik vieną aptarnaujantį personalą sudarantį asmenį.

Photo : adjudant (ADJ) Olivier Ravenel du SIRPA-AIR - Nuotraukos : puskarininkis Olivier Ravenel iš SIRPA-AIR - JPEG
Photo : adjudant (ADJ) Olivier Ravenel du SIRPA-AIR - Nuotraukos : puskarininkis Olivier Ravenel iš SIRPA-AIR - JPEG

ST M2000 : kaip veikia Mirage-2000

Techniniai Mirage-2000 (ST M2000) skyriai, kuriuose dirba 32 iš Cambrai ESTA 2E.012 ir Orange ESTA 2E.005 atvykę aviatoriai, yra pagrindinė karinio būrio grandis. Jų pareiga yra rūpintis keturių naikintuvų Mirage 2000C technine būkle, veikimu ir priežiūra.

Šie STM2000 skyriai dalyvavo trijose dislokavimo etapuose : du už « deguonį » atsakingi specialistai atvyko kartu su CIO (kuopa infrastruktūrai operacijų metu) personalu patikrinti deguonies kokybę operacijos vykdymo vietoje ir pasiruošti aprūpinimui juo. Vėliau devyni kariai paruošė reikalingą įrangą Techniniams skyriams, kurių atvykimas buvo numatytas balandžio 26 d.

Leitenantas Salvat, techninių skyrių vadas, padedamas techniko inžinieriaus, atsakingo už lėktuvų priežiūros dokumentų tvarkymą bei lėktuvuose atliekamų darbų seką, vadovauja keturiems skyriams :
- « Orlaivių aptarnavimo » skyrius, sudarytas iš skyriaus vado ir mechaniko atlieka pirmojo lygio orlaiviu paruošimo darbus (lėktuvų užvedimas, tempimas aerodrome ir pan.)

Photo : adjudant (ADJ) Olivier Ravenel du SIRPA-AIR - Nuotraukos : puskarininkis Olivier Ravenel iš SIRPA-AIR - JPEG
Photo : adjudant (ADJ) Olivier Ravenel du SIRPA-AIR - Nuotraukos : puskarininkis Olivier Ravenel iš SIRPA-AIR - JPEG

- Avionikos skyrius ir jo devyni mechanikai yra atsakingi už lėktuvo elektroninės įrangos bei su kitų susijusių įrenginių įdiegimą ir priežiūrą,

Photo : adjudant (ADJ) Olivier Ravenel du SIRPA-AIR - Nuotraukos : puskarininkis Olivier Ravenel iš SIRPA-AIR - JPEG
Photo : adjudant (ADJ) Olivier Ravenel du SIRPA-AIR - Nuotraukos : puskarininkis Olivier Ravenel iš SIRPA-AIR - JPEG

- Ginkluotės skyrius su šešiais ginklininkais « pétafs » apginkluoja ir nuginkluoja orlaivius sprogstamaisiais sviediniais ir raketoms.

Photo : adjudant (ADJ) Olivier Ravenel du SIRPA-AIR - Nuotraukos : puskarininkis Olivier Ravenel iš SIRPA-AIR - JPEG
Photo : adjudant (ADJ) Olivier Ravenel du SIRPA-AIR - Nuotraukos : puskarininkis Olivier Ravenel iš SIRPA-AIR - JPEG

- Aerodromo priežiūros skyrius, sudarytas iš aerodromo priežiūros specialistų « pistards » yra atsakingas už orlaiviu isleidimą į skrydį ir pasitikimą iš skryžio, bei kasdieninę kilimo tupimo tako apžiūrą.

Photo : adjudant (ADJ) Olivier Ravenel du SIRPA-AIR - Nuotraukos : puskarininkis Olivier Ravenel iš SIRPA-AIR - JPEG

Be atliekamų kasdieninių pasiruošimo kitiems skydžiams ir operacijoms darbų, nuolatinės parengties operacinis skyrius, siekdamas užtikrinti lėktuvų pakilimą gavus pavojaus signalą dirba 24 valadnas per parą. Šioje srityje dirba iš šešių mechanikų sudarytos trys komandos (trys mechanikai, iš kurių bent vienas yra aerodromo priežiūros specialistas ir « pagalbininkas », du avionikos specialistai ir vienas ginklininkas « pétafs »).

Photo : adjudant (ADJ) Olivier Ravenel du SIRPA-AIR - Nuotraukos : puskarininkis Olivier Ravenel iš SIRPA-AIR - JPEG

Birželio pabaigoje, ištarnavus pusę misijos laiko, du mėnesius, pasikeitė Techniniai M2000 skyriai.

SEA ir SMU : degalai ir amunicija

Kariuomenės degalų skyriuje dirba keturi Chalons sur Saône BPIA specialistai (kariuomenės kuro bazė), kurie užtikrina aprūpinimą degalais vykdant operacijas užsienyje. Baltic 2011 operacijos metu vadovaujant puskarininkiui Kessler SEA skyrius gamina Mirage-2000 reikalingus degalus sumaišydamas aviacinį kurą su kai kuriais priedais, kurį laiko į baseinus panašiose talpyklose « flexible fuel tank ». Vėliau degalai yra supilami į sunkvežimius su cisterna.

JPEG
JPEG

Įsikūręs šalia kariuomenės degalų skyriaus ir vadovaujant logistikos vadui, amunicijos logistikos skyrius atsakingas už amunicijos saugyklą. Du Cambrai ESRT 2C.115 ir ESRT 2C.103 puskarininkiai « pétafs », esantys kartu su Techniniu skyriumi 2000 bet nebūdami jam pavaldūs, laikydamiesi visų saugumo reikalavimų sandėliuoja, surenka, išrenka ir organizuoja visų karinio būrio ginklų ir amunicijos, nesvarbu ar tai būtų M2000 raketos ar šqulių « fuscos » automatiniai šautuvai FAMAS, priežiūrą. Užtikrindami nuolatinį budėjimą jie yra pasirengę atlikti bet kokios amunicijos išdavimą.

Paskutiniai pakeitimai: 31/07/2014

Puslapio viršus