Baltic 2011 - 22 dienos iki misijos pradžios : techninės pagalbos personalo atvykimas [fr]

Likus keletui savaičių iki rakto perdavimo, kuris simbolizuoja oro policijos misijos Baltijos šalyse įsipareigojimą, keletą darbų dar rekia atlikti „QRA” (Quick Response Alert) tam, kad karinis vienetas galėtų būti dislokuotas operacijai užsienyje pagal visus Prancūzijos įstatymus.

Siekiant nenutolti nuo NATO vadovavimo grandinės, per vieno mėnesio laikotarpį bus įdiegta nacionalinė informatyvi pajėgumų panaudojimo grandis bei papildomos infrastruktūros. Tuo būdu, apie šimtas Prancūzijos karių dalyvausiančių BALTIC 2011 operacijoje bus pasirengę atlikti šią misiją pagal NATO standartus bei laikytis nacionalinės „karinių pajėgų priemonių dislokavimo ir panaudojimo” koncepcijos, numatančios realiu laiku duoti ataskaitas Prancūzijos karinei vadovybei. Tačiau šiam pajėgumui sukurti reikalingas specialios logistikos įdiegimas, o pastarajam – įvairių specialių skyrių tarpininkavimas.

Balandžio 7 d., „INFRA komanda” pradeda darbų vykdymą

CIO 13-153 kuopos ženklas - JPEG
Balandžio 7 d., į „QRA” Šiauliuose atvyksta pirmasis karinis konvojus sausuma transportuojantis įrangą, šiek tiek vėliau - Infrastruktūros kuopos operacijoms (CIO) personalas. Dešimties ekspertų, elektrikų ir infrastruktūros specialistų, tarnaujančių Bordeaux-Mérignac 106–osios aviacijos bazės CIO 13-513 kuopoje, komanda atvykstanti kariniais lėktuvais padeda dislokuoti karinių oro pajėgų būrius, vykdančius operacijas užsienyje. Jie įrengia paviljonus bei elektros gamybos sistemas.

JPEG
JPEG
JPEG

„Infra” būrys paklūsta techninės pagalbos srities vado, tai yra majoro Mabru, dar vadinamo Comlog arba logistikos vado, įsakymams. Atlikus visus darbus komandos narių skaičius sumažinamas iki dviejų elektrikų ir dviejų už infrastruktūrą atsakingų specialistų, kurie budi 24 val. per parą ir 7 dienas per savaitę, siekiant išvengti bet kokio sutrikimo elektros sistemose ar infrastruktūroje.

JPEG
JPEG
JPEG

Ruošiantis išvykimui, šeši paildomi CIO nariai atvyks padėti ruoštis operacijos užbaigimui.

Antroji fazė, SIC įrengimas

GIF

Po dviejų savaičių, antrasis konvojus sausumos keliais atvykstantis iš Orléans-Bricy 123-osios aviacijos bazės atveža GT (grupė atsakinga už telekominikacijas) 10.800 būrį, atsakingą už karinių oro pajėgų elektroninės srities pagalbą. Šis būrys specializuojasi taktinės intervencijos darbuose vykdant operacijas užsienyje.

JPEG

Visi devyni atvykę ekspertai yra skirtingų specialybių, jie įrengia specialias informavimo ir komunikavimo su Prancūzija sistemas, būtent įrengia ir prijungia prie tinklo įvairią kompiuterinę įrangą bei prižiūri jų veikimą. Vienas iš šių specialistų visada budi „QRA”.

JPEG

Ši komanda, aktyviai dalyvaujanti įvairiose šiuo metu vykstančiose karinėse operacijose yra atsakinga už personalo kaitą. GT būrio vadas ir dalis personalo pasikeitė birželio pabaigoje.

Paskutiniai pakeitimai: 31/07/2014

Puslapio viršus