Ambasadorės susitikimas su Aplinkos ministru [fr]

Trečiadienį, spalio 8 d., Prancūzijos ambasadorė susitiko su naujuoju aplinkos ministru Kęstučiu Trečioku, kad užtikrintų su ankstesniu Ministru sukurtų ryšių tęstinumą.
Susitikimo Ministerijoje metu, Ambasadorė išreiškė išskirtinį Prancūzijos domėjimąsi aplinkosaugos klausimais, ypač žvelgiant į 2015 metais Paryžiuje vyksiančios Klimato konferencijos (COPS21) perspektyvas. Ministras nurodė, kad Lietuva ruošia savo indėlį į konferenciją ir taip pat tikisi, kad bus pasiektas itin platus susitarimas.

JPEG

Kita vertus, Kęstutis Trečiokas išreiškė susidomėjimą šiuo metu Prancūzijos Parlamente svarstomu įstatymo projektu dėl energetikos šaltinių diversifikacijos skatinant žaliąją energetiką ir pasakė, kad Lietuva turi panašių tikslų kaip ir Prancūzijos interesai. Jis pabrėžė Vyriausybės dedamas pastangas atsinaujinančios energetikos bei terminės gyvenamųjų namų renovacijos srityse.

Kalbant apie aplinkos apsaugą, Ministras pristatė savo strategiją, šiuo metu svarstomą Seime, kurios keturios prioritetinės sritys yra: darnus gamtos išteklių vartojimas ir atliekų tvarkymas, aplinkosaugos sistemos tobulinimas, ekosistemos stabilumo palaikymas bei prisitaikymas prie klimato kaitos ir jos stabdymas. Ambasadorė ir Ministras sutarė tęsti turiningą dialogą ruošiantis 2015-ųjų konferencijai.

Paskutiniai pakeitimai: 11/10/2019

Puslapio viršus