Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos direktoriaus Alvydo Gavelio netektis

Prancūzijos ambasada reiškia gilią užuojautą velionio A. Gavelio, netikėtai iškeliavusio amžinybėn, šeimai ir artimiesiems bei kartu su Alytaus krašto žmonėmis ir Dzūkijos pagrindinės mokyklos bendruomene pagerbia jo atminimą.

JPEG - 81 ko

Prancūzų ir italų kalbų mokytojas A. Gavelis jau nuo pat paskyrimo 1978 m. į mokyklos direktoriaus pareigas dienos su dideliu atsidavimu dirbo skleidžiant kalbų mokymą Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje. Jo dėka ši mokykla tapo viena iš geriausių prancūzų kalbą skleidžiančių Lietuvos mokyklų. Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos pedagoginio kolektyvo pastangų ir Prancūzijos ambasados paramos dėka, 2002 m. šioje mokykloje buvo atidaryta pirmoji Lietuvoje « EMILE » klasė, suteikianti galimybę mokiniams mokytis įvairius dalykus prancūziškai, tokius kaip istorija ar geografija.

Būdamas Lietuvos-Prancūzijos asociacijos Alytaus skyriaus pirmininku, A. Gavelis prisidėjo stiprinant bendradarbiavimą ir mainus tarp Alytaus miesto ir daugelio Prancūzijos miestų bei regionų.

1994 m. už nuopelnus frankofonijai A. Gavelis buvo apdovanoas Akademinių palmių ordinu.

Prancūzijos ambasadorius François Laumonier kartu su ambasados kultūros ir bendradarbiavimo skyriaus darbuotojais spalio 8 d. dalyvaus laidotuvių ceremonijoje ir pagerbs didelio Prancūzijos draugo ir prancūzų kalbos puoselėtojo atminimą.

A. Gavelio biografija (nekrologas)

Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos internetinis puslapis

« EMILE » klasės : Nuoroda lietuvių kalba

Paskutiniai pakeitimai: 29/07/2014

Puslapio viršus