Afganistane žuvo du prancūzų kariai

2010 m. rugpjūčio 23 d. prancūzų kariai vyresnysis leitenantas ir jaunesnysis seržantas buvo nušauti tiesiu šūviu kovojant su sukilėliais Bedraou slėnyje (Afganistane).
Abu kariai tarnavo Prancūzijos jūrų pėstininkų 21-ajame pulke Fréjus mieste (Var). Prancūzijos Respublikos Prezidentūra pranešė, kad „Šie kariškiai sumokėjo savo gyvybe už Prancūzijos dalyvavimą palaikant afganų tautos taiką ir saugumą“, bei taip pat patikslino, kad kiti trys kareiviai „buvo sužeisti naktį operacijos pradžioje“.
Prancūzijos kariai dalyvavo operacijoje prieš sukilėlius, kurią vykdė kartu su afganų saugumo pajėgomis, siekiant išardyti sukilėlių tinklus Tagab slėnyje (Kabulo šiaurės rytuose).
Nuo 2001 m. gruodžio mėnesio Afganistane žuvo 47 prancūzų kariai.

Hermes Burrow operacija buvo viena iš Prancūzijos brigados vykdomų operacijų Kapisoje ir Surobi, siekiant išardyti sukilėlių tinklus ir sumažinti jų logistinius pajėgumus.

Dvi Prancūzijos jungtinės taktinės grupės (GTIA) yra dislokuotos Kapisoje ir Surobi, į šiaurės rytuose nuo Kabulo, NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų (FIAS) Rytų regioniniame korpuse (RC-E). Nuo 2010 m. rugpjūčio pradžios šios dvi GTIA grupės surengė apie penkiolika operacijų Kapisos šiaurinėje ir pietinėje bei Uzbeen šiaurinėje dalyse.

JPEG - 32.2 ko
Dislokavimas Kapisoje

Saugumo operaciją, kurios metu žuvo Lorenzo MEZZASALMA et Jean Nicolas PANEZYCK, vykdė dislokuota Kapisoje GTIA grupė sujungta su afganų saugumo pajėgomis. Operacija prasidėjo naktį iš 2010 m. rugpjūčio 22-os į 23-ąją. GTIA Kapisa kariniai vienetai pirmiausia išsidėstė netoli Bedraou slėnio prieigų, kur pradėjo atakuoti sukilėlius. Pirmiausia buvo sužeisti trys prancūzų kariai. Jie buvo nugabenti iš pradžių į prancūzų bazę Tagab mieste, o vėliau prancūzų sraigtasparniais į Kabule esančią karo ligoninę.

Atsišaudę mortyromis į sukilėlių pozicijas, operacija tęsėsi toje pačioje zonoje. Vieno vieneto atsitraukimo metu kulkomis sunkiai buvo sužeisti du prancūzų kariai, kurie mirė nuo patirtų sužeidimų.

Daugiau informacijos apie Prancūzijos dalyvavimą Afganistane (Prancūziškai)

Prancūzijos gynybos ministerijos nuotraukos

Paskutiniai pakeitimai: 31/07/2014

Puslapio viršus