73-iojo kovojaus šeimų ir draugų asociacijos vizitas Kaune [fr]

JPEG

1944 metų gegužės 15-osios konvojus Nr. 73 yra vienintelis deportacijos kovojus, kuris vyko iš Drancy į Baltijos šalis. Tai taip pat yra ir vienintelis kovojus, kuriuo buvo gabenami tik vyrai : 878 vyrai ir jaunuoliai. Tik 1994 metais žuvusiųjų šeimos sužinojo, kad jų artimieji buvo deportuoti į Kauną, kur beveik 600 deportuotųjų žuvo Kauno IX forte, Pravieniškių miške ir pakeliui į Taliną.

Ligšiol nėra atsakyta į daugybę klausimų, susijusių su šios deportacijos Baltijos šalių kryptimi priežastimis, tačiau nuo 1994 m. kas dvejus metus 73-iojo konvojaus aukų šeimų ir draugų asociacijos delegacija atvyksta į deportacijos vietas, kad apmąstytų, o paskui pasidalintų savo prisiminimais bei žiniomis apie šį konvojų.

JPEG

Paskutinysis iš 22 išgyvenusių šio konvojaus keleivių Henri Zajdenwergier taip pat dalyvavo šioje kelionėje. Jis pasidalino savo prisiminimais ir paminėjo šį dramatišką beveik 70-ies metų senumo prisiminimą. Po minėjimo Kaune, kuriame dalyvavo Prancūzijos ambasadorė, delegacija buvo sutikta Prancūzijos rezidencijoje vykusiame priėmime, kuriame dalyvavo ir Ambasados darbuotojai bei Lietuvos žydų bendruomenės atstovai.
Vėliau grupė nuvyko į Taliną, kad nusektų kovojaus maršrutu.

Paskutinysis išgyvenęs konvojaus Nr. 73 keleivis su Prancūzijos ambasadore - JPEG

Paskutinysis išgyvenęs konvojaus Nr. 73 keleivis su Prancūzijos ambasadore

JPEG

JPEG

Paskutiniai pakeitimai: 18/10/2016

Puslapio viršus