55-osios Eliziejaus sutarties metinės : bendras Vokietijos ir Prancūzijos ambasadorių pareiškimas [fr]

JPEG

Vilnius, 2018 m. sausio 22 d.

Šiandien minime 55-ąsias prancūzų ir vokiečių bendradarbiavimą įtvirtinusios Eliziejaus sutarties metines. Šią sukaktį norėtume paminėti kartu su visais savo partneriais ir bičiuliais, ir ypač su Lietuva, kuri taip pat švenčia reikšmingą datą – savo modernios valstybės šimtmetį – kuriuo mes džiaugiamės kaip ir nuo šiol Vilniuje eksponuojamu Lietuvos Tarybos 1918 metų rašto originalu, prie kurio pridėtas Nutarimas dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo. 1963 m. sausio 22 d. generolo de Golio ir kanclerio Adenauerio pasirašyta Eliziejaus sutartimi buvo įsteigta organizacija, paremta mūsų vyriausybių dialogu, susitikimais bei reguliarių konsultacijų programa, kuria tariamasi užsienio reikalų, gynybos, švietimo ir jaunimo klausimais. Tai- daugiau nei teisės aktai, tai- tęstinumo pažadas.

Lietuva, Vokietija ir Prancūzija yra Europos Sąjungos narės, ir net priklauso jos siauriausiam ratui, nes mus sieja bendra valiuta ir ta pati laisvo judėjimo erdvė. Mes esame Europos piliečiai, nepaisant to, kad turime skirtingų šalių pilietybes, ir tai mums primena ir įpareigoja puoselėti tokias bendras vertybes kaip taika, demokratija, teisinė valstybė, žmogaus teisės, solidarumas, kad nebetektų išgyventi karo ar okupacijos, tuo pačiu išsaugojant, kaip lygiaverčius, mūsų skirtumus, taip pat kultūros ir kalbos. Prancūzija ir Vokietija toliau dirba drauge skleisdamos šias vertybes tarptautiniu mastu- čia paminėtinas Normandijos formatas, kuris tarnauja diplomatiniu būdu sprendžiant krizę Ukrainoje.

Čia ir dabar Lietuvoje mūsų kariai taip pat dirba išvien NATO pozicijose. Įgyvendindami Varšuvos viršūnių susitikime priimtą sprendimą, Prancūzijos kariai tik ką prisijungė prie Vokietijos jau metus vadovaujamo priešakinių pajėgų (eFP) tarptautinio bataliono. Šis sprendimas didina Europos šeimos saugumą bei rodo mūsų solidarumą su Lietuva ne tik ore bei jūroje, bet nuo šiol ir sausumoje. O ir mainai nevyksta vien tik šioje srityje : prancūzų ir vokiečių kalbomis Vilniaus universitete vykstanti Europos teisės vasaros mokykla gyvuoja jau bemaž 15 metų. Bus ir kitų Prancūzijos ir Vokietijos rengiamų kultūros projektų.

Tegyvuoja Lietuvos, Vokietijos ir Prancūzijos draugystė !

Angelika Viets, Vokietijos ambasadorė Lietuvoje
Philippe Jeantaud, Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje

Paskutiniai pakeitimai: 10/01/2020

Puslapio viršus