2018 m. rugpjūčio 7 d. Ruklos mokomajame pulke ceremonija Priešakinio bataliono Prancūzijos karių išvykimo proga [fr]

Rugpjūčio 7 d. antradienį, Ruklos mokamojo dalinio garbės aikštėje, įvyko ceremonija skirta pažymėti prancūzų karių išvykimą, besibaigiant rugpjūčiuo mėn.gale jų karinei misijai "LYNX IV", kuriai vadovavo Prancūzijos kariuomenės pulkininkas leitenantas Remi Scarpa.

PNG

Prancūzijos kariai (misijos"Lynx III", o vėliau ir "IV") Lietuvoje nuo 2018 m. sausio 10 d. dalyvauja Vokietijos vadovaujamame NATO daugiašalio priešakinio bataliono (angl.-enhanced Forward Presence, trump.- eFP) veikloje.
Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados Geležinis Vilkas, į kurio sudėtį įtrauktas šis batalionas, vadas pulkininkas Mindaugas Steponavičius išsakė kalbą, kurioje padėkojo Prancūzijos kariams už jų pasišventimą misijai.

PNG

To pasekoje Lietuvos kariuomenės atstovai įteikė medalius ir padėkos raštus Prancūzijos kariams.

Ceremonijos pabaigoje, vokiečių pulkininkas leitenantas Rene Braun, naujasis daugiašalio bataliono vadas, padėkojo Prancūzijos kontingentui už pastarųjų aštuonių mėnesių pastangas.

photos Etat-major des armées

Paskutiniai pakeitimai: 10/01/2020

Puslapio viršus