2011 m. spalio 10 d. Prancūzija mini mirties bausmės šalyje panaikinimo 30-etį ir Europos kovos su mirties bausme dienos 5-etį [fr]

1981 m. rugsėjo 30 dieną Robert Badinter, tuometis teisingumo ministras, pristatė Prancūzijos senate įstatymą dėl mirties bausmės panaikinimo šalyje.

Š. m. spalio 10 dieną, Prancūzija, kurios vienas iš prioritetų – siekti, kad mirties bausmė būtų visiškai panaikinta, penktą kartą drauge su visais mini Europos kovos su mirties bausme dieną, šiais metais skirtą kovai su žiauriu, žeminančiu ir nežmonišku elgesiu vykdant mirties bausmę.

JPEG

Šiandien 95 šalys yra teisiškai panaikinusios mirties bausmę už bet kokius nusikaltimus, 9 ją panaikino už kriminalinių nusikaltimų padarymą, 35 taiko mirties bausmės moratoriumą. Tačiau mirties bausmė ir toliau vykdoma 58 šalyse ir teritorijose.

Paskutiniai pakeitimai: 30/07/2014

Puslapio viršus